Framtiden

Triathlon har blivit en allt mer populär sport i Sverige. Det finns många faktorer som tyder på att sporten kommer fortsätta att växa i popularitet i framtiden. En av dessa faktorer är det ökade intresset för hälsa och välmående i samhället. Många människor söker efter nya utmaningar och triathlon är en utmanande och spännande sport som kräver både fysisk uthållighet och mental styrka.

Utöver detta, så finns det ett ökat stöd för triathlon både från regeringen och andra organisationer. Detta inkluderar investeringar i infrastruktur och utbildning för triathleter. Dessutom har sporten fått ökat utrymme i media vilket bidrar till att fler människor upptäcker triathlon och blir intresserade av att prova på.

Vision

Visionen för Näset triathlonklubb är att utveckla sporten och göra den mer tillgänglig för alla. Det handlar om att öka intresset för triathlon i vårt närområde och få fler människor att upptäcka sportens fördelar både för kroppen och själen. Detta kan uppnås genom att skapa fler tävlingar på olika nivåer, att erbjuda bra tränings- och utbildningsprogram för triathleter av alla åldrar.

En annan viktig del av visionen är att sprida kunskap om triathlon och dess värderingar, såsom hälsa och hållbarhet, till samhället. Triathlon är en sport som främjar hälsa och träning i kombination med en aktiv livsstil. Genom att öka synligheten för sporten och dess deltagare kan vi utbilda och inspirera andra att upptäcka fördelarna med triathlon. Tillsammans kan vi skapa en kultur av hälsosam livsstil och hållbarhet i Sverige.

Styrelsen

Claus Ziegler , Ordförande

Daniel måhl , Kassör

Jannike Linne, Ledarmot

Jonas Nilefell , Ledarmot

Johan Nilsson , Ledarmot

Petra Holst, Ledarmot

Henrik Palmquist , Ledarmot

Träning och inspiration tillsammans